2016 1. Gün

 • David Reece - Küresel Madencilik Sektöründe Risk Yönetimi
 • David Reece - Pike River Kömür Madeni Kazası
 • Dr. Necdet Biçer- Maden Planlaması ve Altyapı Tesislerinin İş Güvenliğindeki Önemi
 • Hafize Akıllı - Kamuda Madencilik Aramalarında İş Güvenliği Çalışmaları
 • İsmet Canbulat - Avustralya Kömür Madenlerinde Güvenlik ve Sağlık-TR
 • Karl Zipf - Maden Kazalarının ABD Maden Müfettişliği Tarafından İncelenmesi-TR
 • Kutay Erbayat - Türkiye Madenlerde ISG
 • Savaş Şahin - Eynez Doğu Kömür Madenlerinde Kendiliğinden Yanma Yönetimi-TR
 • Zafer Emirhan - Kaza Kök Sebep Analizi Petrol ve Doğalgaz Arama ve Üretim Faaliyetleri İSG Uygulaması

2016 2. Gün

 • Alper Gürsoy - TÜPRAG - Kışladağ Altın Madeni
 • Basil Beamish - Yeraltı Kömür Madenlerinde Kendiliğinden Yanma Yönetimi
 • Gökhan Güler - Güney Afrika Yeraltı Madenlerinde İş Güvenliği
 • Güner Güntunca - Güvenli Madenciliğin Yol Haritası
 • HR Philips - Maden Patlamalarında Havalandırma Koşulları
 • Iain Anderson - Güvenlik Sağlık ve İnsan Faktörü
 • İsmet Canbulat - Madenlerde Araştırma ve Geliştirme Modelleri
 • Jerry Tien - Çin'de İSG Uygulamaları
 • Kerem Kürklü - 3M'in Maden Sektörüne Yönelik İnovatif ve Akılcı Çözümleri
 • Martin Hahn - Güçlü Bir Güvenlik Kültürünün Oluşturulması
 • Mehmet Kızıl - Avustralya Maden Endüstrisinde Eğitim
 • Murat Kündeş - Eczacıbaşı İSG Politikaları
 • Öyküm Hız - Çevre, Sosyal, İSG Alanındaki Köklü Değişim - Yılmaden Holding Örnek ÇAlışmaları
 • Özgen Karacan - Kömür Madenlerinde Metan Gazı Kontrolü