Sayın Basın Mensubu;

Ülkemizin madenciliğini geliştirmek, üyelerinin haklarını savunmak, sektörel bilgi paylaşımını sağlamak, sektörel işbirliklerini arttırmak, sektörün doğru yönde gelişmesine katkıda bulunmak derneğimizin temel amaçlarındandır.

Madenler toplum yaşamında yer alan en önemli olgudur. Günlük yaşamımızda ilaçtan gıdaya, elektronikten binaya kadar her alanda maden kullanırız. Maden uygarlığın temelidir, vazgeçilemez… Maden yoksa gelecek de yoktur.

Doğası gereği içerdiği riskler nedeniyle bilgi, deneyim ve uzmanlık gerektiren çok tehlikeli risk grubunda yer alan madencilik sektörü için öncelikli konu İş Sağlığı ve Güvenliğidir.

Derneğimiz, bu konu da ulusal ve uluslararası deneyim ve birikimlerin paylaşımının sağlanmasına yönelik organizasyonları önemsemektedir.

4 Aralık tarihi, Roma İmparatorluğu döneminde babasının gazabından kaçarak, madencilerin çalışmakta olduğu bir mağaraya sığınan ve madenciliğin piri olarak kabul edilen Santa Barbara’ya adanmıştır. Madenciler tarafından azize kabul edilen Santa Barbara’nın aynı zamanda İzmit’te yaşamış olması ve efsanenin geçtiği mekânların Anadolu olmasının da ayrı bir önemi vardır.

Madencilik sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) koşullarını geliştirmeye yönelik girişimlere, Türkiye Madenciler Derneği (TMD) de önemli bir katkı yapmaya hazırlanıyor. TMD, 1-4 Aralık 2018 tarihlerinde Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı ve Sergisi’nin üçüncüsünü düzenleyecek. Konferansımızda, İSG alanında yaşanan sorunlar ve çözüm imkanları ele alınacak ve “Güvenli Madenciliğin Yol Haritası” çizilmeye çalışılacak.

Enerji ve Tabii Kaynalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Uluslararası Çalışam Örgütü (ILO)’nun desteklediği konferansımızın ilki 2014 yılında 400’ü aşkın katılımcı ile gerçekleşti ve sergi ile birlikte büyük bir ilgi uyandırdı. 2 günlük konferansta 20’nin üzerinde yabancı uzman yer alırken ülkemizin kamu ve özel sektöründe çalışan yine 20’nin üzerinde uzman da konularına tam bir hâkimiyetle katılımcıları aydınlattı.

2016 senesindeki II. Konferansımıza 300’ün üzerinde katılımcı ile yerli ve yabancı uzmanlar maden sektörü ile ilgili ufuk açıcı sunumlar gerçekleştirdi. Türkiye’den başka başta ABD, Avustralya, Çin, Güney Afrika, Kanada gibi ülkelerden uzmanlar maden iş güvenliği konularında sorınları ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. Konferasnta ülke deneyimlerş, sektörel politikalar ve Teknik gelişmelerin yanı sıra İSG kültürünün gelişiminde insan ve eğitim boyutları da ele alındı.

Ayrıca etkinlikler kapsamında dünya madenciliğinde risk yönetimi konusunda uzman olan David Reece “Küresel Madencilik Sektöründe Operasyoel Risk Yönetimi” konusunda bir kurs verdi.

Konferans boyunca pratik ve teorik tartışmalar, ülke deneyimleri, sektörel politikalar ve teknik gelişmelerin yanı sıra, İSG kültürünün gelişiminde insan ve eğitim boyutları da ele alındı.

Konferanslarda tüm konuşmalar, sunumlar CD halinde konferans sonrasında katılımcılara verildi ve Sektörden Haberler Bülteni Dergisi ile dağıtıldı.

Türkiye Madenciler Derneği, gerek Türkiye gerekse yurtdışından ilgi duyanları İstanbul’da ağırlamak üzere konferansa davet etmekten gurur ve mutluluk duymaktadır.