Workshop

Madenlerde Risk Yönetimi

David Reece, Danışman, The Safety Managers Pty. Ltd., Avustralya

Madenlerde Risk Yönetimi, her seviyeden personelin risk konusunda daha iyi kararlar vermesinin sağlanması yoluyla, maden alanındaki operasyonel risk yönetiminde kademe atlanması için yüksek kalitede, standartlaştırılmış bir metodoloji ve istikrarlı bir yaklaşım sunar.

Bu çalıştayda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

• Sağlık ve Güvenlik Risk Yönetimi

• İnsan Faktörleri, Davranışları ve Mühendisliği

• Risk Değerlendirmesi ve Analizi

• Güvenlik Kültürü

• Entegre Risk Yönetimi

• Risk yönetiminin acil durumlara tatbiki

Çalıştay seçilen konulardaki interaktif uygulamalarla birlikte bir modüller dizisi şeklinde düzenlenecektir.

Önemli Faydalar

• Risk yönetimi ve risk değerlendirmesiyle ilgili kavramların, terminolojinin ve yöntemlerin daha derinlemesine ve daha uyumlu şekilde kavranması

• Risk ve güvenlik hakkındaki geleneksel düşünce tarzına meydan okunması

• Bir risk değerlendirmesi kapsamının/planının hazırlanması

• Doğru uygulamaların tespiti ve bunlara yönelik denetleme mekanizmaları

• Risk yönetiminin iyileştirilmesi ve güvenlik konusunda ileri adım atılması için uygulamaya dönük bazı araçlar

• Güvenlik kültürü ve olgunlaşma yolculuğu modeli ile yol haritası

• Risk yönetimi konusunda ortaya kişisel bir özveri ve sorumluluk anlayışı koymanın öneminin anlaşılması ve bu yolla risk konusunda daha doğru kararlar verilmesi.

Hedef

Çalıştay çerçevesinde, temel bir risk yönetimi modelinin oluşturulması ve kavramların ve araçların gerçek maden işletmelerinde tatbiki için uygulamaya dönük bağlam, örnekler ve etkileşim sağlanması amaçlanmaktadır.  Çalıştay acil durumların değerlendirilmesi, yönetilmesi ve bu durumlara yönelik risklerin azaltılması için geliştirilen tekniklerle kapanır. 


Ücreti: 1000 TL + KDV Hilton Şadırvan Salonu saat:10.00