Workshop

Uzunayak Maden Dizaynı 

Prof. Dr. İsmet Canbulat, New South Wales Üniversitesi, Avustralya

Bir maden kurmak için gereken büyük miktardaki sermayeden dolayı, konsept, ön fizibilite çalışması ve fizibilite gibi birçok planlama aşaması uzun ayak madenciliğinin ön koşuludur. Bu aşamaların asıl amacı karı ve kaynakların geri kazanımını en üst düzeye çıkarırken aynı zamanda uygun madencilik yöntemlerini ve maden kurulumlarını seçerek yer altı iş gücü için güvenli bir ortam sağlamaktır.

Uzun ayak maden dizaynı için genellikle madencilik, geoteknik, havalandırma, gaz, makine, elektrik, bilgisayar vb. birçok mühendislik disiplininden faydalanmak gerekir. Madenin tasarımında faydalanılan diğer disiplinler arasında jeoloji, jeofizik, pazarlama ve finans yer alır. Madencilik, geoteknik, havalandırma ve gaz mühendisleri riskin azaltılmasında yardımcı olurken, makine, elektrik ve bilgisayar mühendisleri ise ekipman seçimi, tasarım, iletişim ve diğer konularda katkı sağlar. Jeologlar ve jeofizik mühendisleri, kömür kalitesine ve jeolojik, geoteknik ve gaz ortamlarına dair verileri düzenler. 

Geçmişte çeşitli sebeplerden dolayı birçok uzun ayak madeni ilk tasarım gereksinimlerini karşılayamamıştır. Bu sebepler arasında aşağıdakiler sayılabilir:

• Uygunsuz uzun ayak ekipman seçimi

• Jeolojik ve geoteknik faktörler

• Örtü toprağında gerçekleşen çökme sorunları

• Havalandırma ve gaz problemleri

• Yüzey kısıtlamaları ve tasman

• Piyasa talebi

• Kömür fiyatları 

Bu çalışma, uzun ayak maden tasarımında dikkate alınacak hususlara geoteknik, havalandırma ve gaz konuları dahil olmak üzere temel teknik açılardan giriş yapar. 


Ücreti: 1000 TL +KDV Hilton Şadırvan Salonu saat:10.00